Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

Sammendrag av aktivitetsplan 2017

 

1. Årbokutgivelse

2. Oppdatert nettsted (denne nettsiden)

3. Nettgalleri for Tjeldsund  www.tjeldsundfoto.no

4. Oppdatering av bygdebøkene for Tjeldsund

5. Oppgradering av kulturminnestien Hol-hov (Hovsveien)

6. Prosjektet (Stien langs leia)

7. Renovering av værneverdige gravsteiner på Hol kirkegård

8. Årets busstur blir en spennende jubileumsrundtur

9. Medlems møte høsten 2017