Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

Post

Her legger vi ut innkommet post av allmen interesse for våre medlemmer.

 

1. Invitasjon til møte i Kongsvik 1.desember 2011 kl. 10-14

    Kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Tjeldsund kommune - Hinnøysiden.

PDFIcon

2. Nordnorsk julesalme illustrert med Tjeldsundbilder

 http://www.youtube.com/watch?v=7HT9t-KGNIM&

 

 3. Lys i mot mørketida illustrert med Tjeldsundbilder

http://www.youtube.com/watch?v=NuSKT_o1RXE&