Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

Rapport fra årbokredaksjonen – 2010

Arbeidet i redaksjonen
I 2010 hadde vi kun 3 redaksjonsmøter, 1 før sommeren og 2 på høsten. Oppmøte på redaksjonsmøtene har vært meget bra og i tillegg brukes e-post i stor grad i utvekslingen av artikler. Alle i redaksjonen er nu på internett og har e-postadresse, og dette gjør at artikler løpende kan sendes til gjennomlesning, på epost til alle medlemmene i redaksjonen. Med dette kan korrekturendringer tas på et tidlig stadium.

Stofftilgang
Etter 22 årganger med årbøker skulle man tru at det var vanskelig å finne nye bidragsytere, men i 2010 hadde vi faktisk 8 nye artikkelleverandører, kjempebra. Vi oppfordrer stadig alle som har stoff til oss, om å ta kontakt med redaksjonen i god tid. Redaksjonen har som mål å få best mulig geografisk og temamessig balanse i stoffet, og innkomne artikler kan derfor bli liggende i påvente av passende anledning.

Salg / økonomi
Av opplaget på 1000 bøker var 180 forhåndsbestilt, ca 700 solgt gjennom bokhandlere og dørselgere i Tjeldsund og ca 40 bøker går ut i pliktavlevering og forskjellige gaver. Alle artikkelleverandører får et gratiseksemplar, noe vi håper kan stimulere til flere artikler.
Økonomisk sett ble 2010 et meget bra år. Ettersalg av tidligere årganger og ovennevnte salg av årbok 2010 har gitt inntekter på nesten 95.000 kroner, og når utgiftene har vært lave, har vi oppnådd et historisk overskudd på nesten 39.000 kroner i 2010. FANTASTISK BRA!!
./. Viser til fremlagt årbokregnskap for 2010.
At ettersalget av tidligere årganger har vært så bra, gjør at enkelte årganger omtrent er utsolgt.
Redaksjonen takker spesielt alle de frivillige som har gått rundt på dørene i kommunen og solgt bøkene. De gjør en stor innsats for oss.

Hol i Tjeldsund 7.4.2011
Per-Harald Jensen
For redaksjonen