Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

Årbok for Tjeldsund


Visjon


* Årbok for Tjeldsund skal bidra til å hente fram lokalhistorien
og gjøre den interessant og tilgjengelig for alle.

* Årboka skal være et tidskrift som samler innbyggerne i kommunen,
som skaper identitet og tilhørighet og som knytter lokalhistorien sammen med den generelle historien.

* Årboka skal skape aktivitet og søkertrang.


Satsningsområder

* være kulturformidler

* formidle barne- og ungdomskultur

* aktivisere/ skape vekstvilkår

* tidsaktuell og variert

* skape kontakt mot innbyggere og faglig miljø

* ansikt utad for Tjeldsund kommune