Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

Vil du tilføye lenker - send oss en e-post

 

Tjeldsundlenker

Tjeldsund kommune

http://www.tjeldsund.kommune.no

Ofoten Spareban

http://www.ofotensparebank.no

Norges Brannskole

http://www.nbsk.no/

Evenes Buss AS

http://www.evenesbuss.no

R.Jakobsens AS

http://www.rjacobsen.no

Paulsen Bygg og vedlikehold

http://www.pbv.no/

Gårseth-hyttene

http://www.gaarseth-hyttene.no/norsk/

Feriehus på Myklebostad

http://www.sollyhytta.com/

IKongsvik

http://www.ikongsvik.no

9443 Myklebostad

http://www.myklebostad.net

Kjærfjord båtforening

http://www.kjerfjord.net

Tjeldodden

http://www.tjeldodden.com

Media Thule

http://www.skulpturlandskap.no

Båragutt AS

http://www.baragutt.no

Nord Norske Naturbilder

http://www.xn--hinnyonline-jgb.com/

 

Arkivverket

Riks- og Statsarkivene

http://www.arkivverket.no/

Jordskiftearkiv

http://www.jordskifte.no/

Norge i bilder

http://www.norgeibilder.no/

 

Slektsgranskning

Møtested for slektsgranskere

http://www.disnorge.no/

Nyttige hjelpemidler

http://slekt.no/

Slektshistorisk forening i Harstad

http://www.slektiharstad.com/

Dragland-slekta

http://www.dragland.org/

 

 

Manntall–Tjeldsund 1769

http://www.bjornnyheim.com/innrull_ra3_tjeldsund.pdf

Bjarkøy slekts- og historielag

http://www.bshl.no

Landslaget for Lokalhistorie

http://historielag.blogspot.com/

 

Museumslenker

Tromsø museum

http://uit.no/tmu

Museum Nord

http://www.museumnord.no

Sør-Troms Museum

http://www.stmu.no