Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

Enstemmig styrevedtak 24.november 2017:

Styret i historielaget vedtok 6.oktober enstemmig at gapahuken burde gjenoppbygges. Etter dette vedtaket har vi hatt en gjennomgang og vurdering av tilgjengelig økonomi, arbeidskraft og ønsker fra grunneier, og etter en helhetlig vurdering har vi konkludert med at det ikke er forsvarlig å starte gjenreisning av gapahuken.