Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

 

 

 Ferdige Prosjekter

       

OSPENESPORTALEN 

 

    Ospenes portalen som er montert opp på rådhuset på Hol.

 

 

 

 

 

    gapahuk 2

 

      Gapahuken på Sand på Tjeldøya.

 

 

 

Pågående Prosjekter

 

Bilde av gravstein justert

 

       Jakob Schyttes gravsted

 

 

 

 

                                     NAUSTTUFTENE                                                                                                                         

 

Prosjekt Naustuftene

 

stien bru 

 

    Stien langs Leia

 

 

                                               KULTURMINNE STIEN 1

    Kulturminnestien 

 

                                               

 

 

bygdebøker samlet

 

    Bygdebok