Bildet viser Tjeldsundet og Tjeldøya sett fra Ulvikfjellet. Foto: Jan Eilertsen

Steinøks fra Fjelldal

STEINOKSA FRA_FJELLDALSommeren 1988 fant Stig Nygård en øks fra steinalderen på Fjelldal. Undersøkelsen ved Tromsø museum kunne fortelle at øksa var av steinsorten hornfelds, og var med stor sannsynlighet kommet fra Sør-Skandinavia, innført østfra. Denne type steinøkser dateres til sein steinalder ca. 2500 år f.Kr. til 2000 år f.Kr.
Bruksområdet var vanligvis til meisel, skavøks eller miniatyrøks.
Les mer om dette funnet i Årbok for Tjeldsund 1989.

 

 

Foto: Tromsø museum

 
 

Øksehoder fra Steinsvik 

Bue Steinsvik

Bue Steinsvik gjorde i 1991 et uvanlig rikt funn av øksehoder fra yngre Steinalder.Funnet ble overlevert fylkesarkeolog Hein Bjerck og er nå i Tromsø museum.

Du kan lese om dette i Årbok for Tjeldsund 1991.
 

Foto: Hein Bjerck

 


oksehode steinsvikaoksehode steinsvikboksehode steinsvikcoksehode steinsvikdoksehode steinsvike

Foto: Tromsø Museum/fotograf Adnan Icagic.


Grønnsteinøks fra Ramstad

RAMSTAD1Denne grønnsteinøksa fra steinalderen ble funnet sammen med en skiferkniv på Ramstad i 1911.
Du kan lese mer om Ramstad i Årbok for Tjeldsund 1991
 
Foto: Steinar Steinsvik
Steinalderredskaper fra Hol
steinalderredskaper fra_HolI 1911 ble et stort funn av 4-5000 år gamle steinalderredskaper på gården Hol, innlevert til Tromsø museum. Funnet omfatter spydspiss, kniver og økser i mange varianter.
Foto: Tromsø museumSkiferdolk fra Ramstad
Dolk fra_RamstadDenne 17 cm lange dolken av slipt skifer, 4-5000 år gammel, ble tidlig på 1900-tallet, funnet på en boplass på bruk 2, Haugen på Ramstad.
Foto: Tromsø museum